Thursday, 13/08/2020 - 09:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI

          Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới. Dựa trên tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018 các bộ sách giáo khoa mới đã ra đời.
           Căn cứ vào danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định về việc qui định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thực hiện công văn số 364/SGD&ĐT-GDTH, ngày 26/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, các trường tiểu học trên toàn huyện Si Ma Mai đã tiến hành quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới. Trường TH số 1 thị trấn Si Ma Cai đã tiến hành triển khai và thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.
           Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 và  ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Nhà trường đã tiến hành buổi họp thứ nhất (họp trực tuyến) để triển khai các văn bản, kế hoạch, quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách và phân công nhiệm vụ các thành viên trong hội đồng lựa chọn sách, phân công nhiệm vụ của từng nhóm chuyên môn, từng thành viên lựa chọn sách giáo khoa.

Hình ảnh họp triển khai văn bản và phân công nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
          Sau khi nhận nhiệm vụ được phân công, từng nhóm, từng thành viên đã tích cực học tập và nghiên cứu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo văn bản hướng dẫn.
         Vào hồi 13h 30 phút  ngày 29/4/2020 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trường Tiểu học số 1 Thị trấn Si Ma Cai đã họp, thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các nhóm đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc qui định tại Điều 2 của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Sau khi nghiên cứu, thảo luận hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn các danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới.
 

Hình ảnh họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Hình ảnh Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 bỏ phiếu kín lựa chọn sách

Hình ảnh kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
           Quá trình thực hiện nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới đã giúp cán bộ giáo viên và phụ huynh có thêm nhiều hiểu biết để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đơn vị nhà trường nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, kỹ năng một cách hiệu quả hơn. Đồng thời trong quá trình thực hiện nội dung chương trình, nhà trường sẽ có điều kiện thuận lợi để tổ chức các tiết học trên thực tế. Từ đó, việc đạt được mục tiêu của tiết dạy cũng cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục nói chung.

Tác giả: Nguyễn Thị Thư - Giáo viên trường Tiểu học số 1 hị trấn Si Ma Cai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết