Wednesday, 17/08/2022 - 11:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
Thực hiện theo Thông báo số 25/TB- UBND về việc Thông báo tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 cho trẻ em từ 5-12 tuổi trên địa bàn ...