Tuesday, 27/09/2022 - 01:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
Giao lưu học sinh các nhóm trường “Hội nhập, Sáng Tạo, Tự tin, Vượt khó” là sân chơi bổ ích cho học sinh Tiểu học trong toàn huyện được giao lưu, ...
Ngày 29/3/2018 các đơn vị trường tại cụm 1 của huyện Si Ma Cai đã  tổ chức Hội thảo “ Đảm bảo chất lượng đạt chuẩn bền vững học sinh lớp 5 hoàn thành ...
Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày 11/01/2017 đến ngày 13/01/2017 tại các Trường Trung ...