Tuesday, 18/12/2018 - 21:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm rèn kĩ năng sống, tự tin trong học tập cho học sinh.
Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14.  Năm học 2017-2018 Trường PTDTBT TH số 1 xã Sín Chéng đã triển khai thể ...
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học về vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý bán ...
Trường Học đa văn hóa gắn với cộng đồng thân thiện vì trẻ em.Năm học 2018-2019 Trường PTDTBT TH số 1 xã Sín Chéng tiếp tục thực hiện mô hình trường ...
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường PTDTBT TH số 1 xã Sín Chéng.Liên đội trường PTDTBT TH số 1 xã Sín Chéng xây dựng kế hoạch ...