Sunday, 17/02/2019 - 11:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
  • Phần mềm tin học lớp 3, 4, 5
    | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 21 lượt tải | 3 file đính kèm
  • BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
    | Hà Duy Tư | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
    BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”