Monday, 22/04/2019 - 13:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
 • Xóa dữ liệu trùng lặp (Remove Duplicates)
  | Vàng Văn Quyn (Quản trị PTDTBT THCS Nán Sín) | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Font chữ Tiểu học
  | Vàng Văn Quyn (Quản trị PTDTBT THCS Nán Sín) | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Font chữ Tiểu học
 • Phần mềm tin học lớp 3, 4, 5
  | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 44 lượt tải | 3 file đính kèm
 • BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
  | Hà Duy Tư | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”