Thứ tư, 19/01/2022 - 12:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
 • Bài tập trực tuyến
  | Sa Hằng | 217 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hệ thống câu hỏi, bài tập trong nội dung các chuyên đề phòng GD&ĐT dạy trực tuyến. Đề nghị các đơn vị trường tải về tham khảo.
 • Câu hỏi kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học lớp 8
  | Trường PTDTBT THCS xã Thào Chư Phìn | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn kết nối Phần mềm điện thoại với máy tính
  | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 293 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Kết nối điện thoại với máy tính Hệ điều hành OS
  | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 276 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm kết nối điện thoại với máy tính Hệ điều hành android
  | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 304 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phần mềm kết nối điện thoại với máy tính
 • Xóa dữ liệu trùng lặp (Remove Duplicates)
  | Vàng Văn Quyn (Quản trị PTDTBT THCS Nán Sín) | 288 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Font chữ Tiểu học
  | Vàng Văn Quyn (Quản trị PTDTBT THCS Nán Sín) | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
  Font chữ Tiểu học
 • Phần mềm tin học lớp 3, 4, 5
  | Trường TH Số 1 Si Ma Cai | 287 lượt tải | 3 file đính kèm
 • BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
  | Hà Duy Tư | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 11: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”