Wednesday, 21/10/2020 - 21:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI
Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/ HD- SGD&ĐT- CĐN, ngày 5/9/2020  của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn nghành Giáo dục hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán ...
Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT – CĐN ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động.
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo ...
Thực hiện kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại, tư vấn chính sách giáo dục nghề nghiệp-lao động việc làm, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các ...
Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019- 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 – 2021. Chiều ngày 12/ 10/ 2020 ...